1% dla Stowarzyszenia "Trójka" KRS 0000262645

Obiady szkolne

Dane dostawcy obiadów do bufetu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3

im. Karola Wojtyły w Kobyłce:

USŁUGI GASTRONOMICZNE Krzysztof Marczewski

adres: ul. Kobyłkowska 11, 05-200 Wołomin

NIP: 558-136-90-85 REGON: 012332856

nr telefonu do dostawcy 664085300

e-mail: czewski6@wp.pl


Opłaty: koszt jednego posiłku to 4,82 złote brutto

(cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze)

Opłat można dokonywać w bufecie szkolnym, w godzinach 11 – 13.30

lub przelewem, podając imię i nazwisko dziecka oraz nazwę szkoły.

 Nr konta bankowego dostawcy: Bank Zachodni WBK SA

28 1090 1870 0000 0001 3514 6800

 

jadlospis na maj