1% dla Stowarzyszenia "Trójka" KRS 0000262645

Świetlica szkolna

 

Świetlica - co tydzień nowe propozycje, pomysły, inspiracje do pracy
z dzieckiem w domu. Zapraszamy!:

https://padlet.com/nkaczynska7/fhmglejp3vrx

 

 • Świetlica to szczególne miejsce w szkole. Tutaj uczniowie nie tylko odpoczywają, bawią się, ale też podejmują różnorodne formy aktywności poszerzające ich wiedzę,  zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły. To swoistego rodzaju szkolna pracownia, w której realizuje się funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną.
 • W naszej świetlicy dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb i przekonań, staramy się wyrobić w wychowankach umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i zgodnego współżycia w grupie.
 • Na świetlicy prowadzimy zajęcia:
  • Plastyczne
  • Teatralne
  • Planszowisko
  • Muzyczno-rytmiczno-ruchowe
  • „Rusz głową” – quizy, rebusy, krzyżówki, kalambury
  • Nauka rysunku
 • Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć uczniom przebywającym w świetlicy proponujemy:
 • -   zajęcia artystyczno-plastyczne np.: rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie, witraże na folii, origami, wydzieranki, rzeźby z masy solnej i gliny, różnorodne prace i ozdoby z wykorzystaniem naturalnych surowców, wycinanki, wydzieranki;
 • -   zajęcia z wykorzystaniem środków audio-wizualnych znajdujących się w świetlicy;
 • -   relaksujące i wyciszające;
 • -  kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
 • Na świetlicy odbywają się również zajęcia tematyczne związane ze świętami nietypowymi, np. : Dzień Drzewa, Dzień Jeża, Dzień Postaci z Bajek, Dzień Tolerancji, Dzień Buraka, Dzień Anioła, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Pozytywnego Myślenia, Międzynarodowy Dzień Pizzy,  Międzynarodowy Dzień TańcaDzień Dinozaura, Dzień Teatru.
 • Prace wykonane przez naszych wychowanków eksponowane są na wystawkach dekorujących naszą świetlicę i tablicę przy wejściu do szkoły. Staramy się o to, aby atmosfera w świetlicy była miła i przyjazna.
 • Nauczyciele - wychowawcy świetlicy współpracują z dyrekcją, rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, a także psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych

 

 

NASZA GALERIA