1% dla Stowarzyszenia "Trójka" KRS 0000262645

Świetlica szkolna

 

Świetlica to szczególne miejsce w szkole. Tutaj uczniowie nie tylko odpoczywają, bawią się, ale też podejmują różnorodne formy aktywności poszerzające ich wiedzę,  zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły. To swoistego rodzaju szkolna pracownia, w której realizuje się funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną.

W naszej świetlicy dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb i przekonań, staramy się wyrobić w wychowankach umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i zgodnego współżycia w grupie.

A oto nasza oferta:

 • Zaj. teatralne dla klas I, II, III
 • Zaj. ekologiczne
 • Kącik czytelniczy
 • Planszowisko
 • Wiklina papierowa
 • Rzeźba
 • Wyprawa dookoła świata
 • Zaj. sportowe
 • Zaj. muzyczno - ruchowe
 • Szachy
 • Ścianka wspinaczkowa 

Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć uczniom przebywającym w świetlicy proponujemy:

-   zajęcia plastyczno-manualne, np.: rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie, witraże na folii, origami, wydzieranki, rzeźby z masy solnej i gliny, różnorodne prace i ozdoby z wykorzystaniem naturalnych surowców, wycinanki, wydzieranki.

-   zajęcia sportowo – rekreacyjne, np.: zabawy na placu zabaw,  sali gimnastycznej, zabawy ruchowe w świetlicy, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną;

-   zajęcia dydaktyczne- zabawy słowne ćwiczenia w poprawnym czytaniu, recytacje, rebusy, krzyżówki, zgadywanki itp.

-   zajęcia z wykorzystaniem środków audio-wizualnych znajdujących się w świetlicy.

-   relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci).

-   kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi (rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu – Dokończ zdanie, Opowiedz co było dalej?, 20 pytań do, Dlaczego ?),

-   kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),

Na świetlicy odbywają się również zajęcia tematyczne związane ze świętami nietypowymi, np. : Dzień Drzewa, Dzień Jeża, Dzień Postaci z Bajek, Dzień Tolerancji, Dzień Buraka, Dzień Anioła, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Pozytywnego Myślenia, Międzynarodowy Dzień Pizzy,  Międzynarodowy Dzień Tańca, Dzień Dinozaura.

Prace wykonane przez naszych wychowanków eksponowane są na wystawkach dekorujących naszą świetlicę. Staramy się o to, aby atmosfera w świetlicy była miła i przyjazna.

Nauczyciele - wychowawcy świetlicy współpracują z dyrekcją, rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, a także psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 

NASZA GALERIA