Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce
http://zsp3kobylka.superszkolna.pl

07 czerwca 2017 20:29 | Aktualności

Lato w Mieście – Lato w Trójce 2017

Akcja skierowana jest do uczniów i uczennic z Gminy Kobyłka.

Zajęcia trwają od 26.06.2017 r. do 14.07.2017 r. w godzinach: 8.00-15.00.

W ramach akcji odbędą się:

Karty Uczestnika wraz z załączonym regulaminem dostępne są do pobrania od 07.06.2017 r. w sekretariacie szkoły od ul. Brzozowej.
Wypełnione Karty należy złożyć w w/w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2017 r.
W przypadku niewystarczającej liczby uczestników z klas gimnazjalnych organizator zastrzega sobie prawo do połączenia grup IV-VI oraz gimnazjalnej i zorganizowania im wspólnych zajęć w godzinach 9.00-15.00. Informacja zostanie podana 23.06.2017 r.
Ilość przygotowanych wniosków jest równa ilości miejsc. Jednakże z uwagi na fakt, iż nie wszystkie pobrane wnioski zostają później złożone, w piątek (23.06.2017 r.) w sekretariacie szkoły będzie można uzyskać informacje o ewentualnych wolnych miejscach.

Stowarzyszenie „Trójka”

Załączniki:

lato_w_miescie__harmonogram_zajec.pdf [271.17 KB]