Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce
http://zsp3kobylka.superszkolna.pl

11 listopada 2017 11:56 | Aktualności

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W dniach od 2 do 8 października 2017r. w naszej szkole odbyły się kolejne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pod hasłem: „Uczeń z dysleksją też czyta książki!”. W ramach obchodów tego tygodnia w w/w czasie a także przez cały październik wielu nauczycieli wraz z dziećmi podjęło szereg działań mających na celu wzrost świadomości na temat dysleksji.

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy szkolnej, panie – Renata Kornacka, Marzena Kominek, Karolina Łuniewska, Agnieszka Wardak – przeprowadziły zajęcia: ruchowo-muzyczne z elementami kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona; plastyczne połączone
z czytaniem opowiadań, wierszy oraz z elementami „Edukacji przez ruch” D. Dziamskiej nt.: „Jesienne drzewa”, „Jabłka w skrzynce”, „Dynie + spiżarka”; z wykorzystaniem tablicy interaktywnej – gry memory, sudoku dziecięce, zgadywanki. Uczniowie pod opieką  wychowawców świetlicy, pań –  Anny Boguś, Justyny Fedorczyk, Emilii Gajewskiej – na szkolnym placu zabaw wzięli udział w zawodach sportowych połączonych z pokonywaniem przeszkód. Dzieci recytowały wiersz J. Brzechwy pt. „Na straganie” z podziałem na role. Czytały opowiadanie pt. „Chrabąszcz i szkoła”. 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wraz z dziećmi również zaangażowali się w różne przedsięwzięcia podczas zajęć. Pani Katarzyna Romanowicz wykonała z dziećmi prace plastyczne –  flagi wybranych  państw europejskich doskonaląc w ten sposób motorykę małą. Z panią Iloną Manistą dzieci usprawniały koordynację wzrokowo-ruchową i orientację przestrzenną, z panią Ewą Jarząbek wykonywały ćwiczenia gimnastyczne – też usprawniając koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną, uwagę, motorykę dużą. Z panią Anetą Urbaszek dzieci odnajdywały różnice; ćwiczyły motorykę małą poprzez wyklejanie, lepienie z plasteliny, rysowanie szlaczków literopodobnych; grały w Memo warzywne; bawiły się podczas zabawy ruchowej „Jesienna pogoda” utrwalając lewą i prawą stronę ciała. Z panią Moniką Krupińską dzieci regularnie wykonywały album  liter – karty z poznaną literą, głównie w formie rysunków z  danymi głoskami, kolorowanki w których wyszukiwały rzeczy na daną literę.

Wychowawcy klas starszych Szkoły Podstawowej wraz z dziećmi także podjęli różne aktywności.  Z panią Barbarą Skrzypkowską dzieci wykonały układ gimnastyczny w kształcie liter – B P C K A. Uczniowie pod opieką pani Małgorzaty Sroki wyszukiwali w internecie informacje na temat „Wybitne osoby z dysleksją”.

W  obchodach  również wzięli aktywny udział specjaliści szkolni. Konsultacji i porad dla rodziców podczas swoich dyżurów udzielali psycholodzy, pedagodzy i logopedzi szkolni: p. Tadeusz Majkowski, p. Marta Jakubowska, p. Jan Krzysztof Skrzypkowski, p. Anna Talarek oraz  p. Marta Miechowska i p. Katarzyna Salewicz. Terapeuta pedagogiczny p. Daniela Minota przeprowadziła zajęcia „Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego z elementami integracji sensorycznej” oraz podczas swojego dyżuru udzielała porad i konsultacji z częścią warsztatową dla rodziców dotyczących: sposobów wspomagania rozwoju i stymulacji funkcji percepcyjno – motorycznych, czytania, pisania poprawnego pod względem ortograficznym, wspierających pracę z dziećmi w domu.

Dziękuję za współpracę i zaangażowanie na rzecz przedsięwzięć realizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w szkole – nauczycielom, specjalistom szkolnym, dzieciom i młodzieży. 

Koordynator projektu Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi  nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce.

Daniela Minota