Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce
http://zsp3kobylka.superszkolna.pl

11 czerwca 2019 07:06 | Aktualności

Zajęcia z wykorzystaniem technologii druku 3D!

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności” współfinansowanym ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
 
Grupa docelowa: uczniowie klas II, III, oraz IV - VIII. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia: zajęcia kształtujące  mające na celu rozwinięcie kompetencji kluczowych oraz zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z matematyki.
Dla uczniów klas II i III zaplanowano tylko zajęcia kształtujące.
 
Zajęcia z wykorzystaniem technologii druku 3D!
Czas realizacji projektu: rok szkolny 2019/2020

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły (nowa część - wejście od ul. Załuskiego) w terminie od 11.06.2019 do 14.06.2019  

 

Wyniki rekrutacji zostaną podane jeszcze w czerwcu!

Załączniki:

formularz_deklaracja_uczen_2018_19ii.pdf [539.79 KB]

regulamin_zasad_rekrutacji_i_uczestnictwa.pdf [639.42 KB]