Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce
http://zsp3kobylka.superszkolna.pl

01 lutego 2012 07:57 | Aktualności

Zima w Trójce

Akcja Zima w Trójce trwała od 16 stycznia do 27 stycznia 2012 roku. Celem nadrzędnym zadania było zapewnienie opieki dzieciom, które na czas ferii zimowych pozostały w domach. Prowadzone działania ukierunkowane były na:

W ramach zadania odbywały się: zajęcia sportowe i warsztaty artystyczne na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce i wycieczki na pływalnię oraz do kina Kultura w Wołominie.

W trakcie warsztatów artystycznych uczestnicy:

W czasie zajęć sportowych:

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z regulaminem akcji: Zima w Trójce, zasadami BHP w trakcie zajęć oraz wycieczek. W przerwach między zajęciami dzieci miały zapewnioną herbatę z cytryną lub sokiem owocowym.

Nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci i młodzieży w czasie realizacji zadania czuwała pielęgniarka szkolna –pani Anna Bok, której serdecznie dziękujemy!