1% dla Stowarzyszenia "Trójka" KRS 0000262645

Aktualności

13 listopada 2014 11:13 | Aktualności

VIII Bieg po Niepodległość


VIII B i e g   p o   N i e p o d l e g ł o ś ć w tym roku „jedenastoprzystankowy”, zorganizowany 10.XI.2014 r. przez Stowarzyszenie TRÓJKA i Dyrekcję Zespołu Szkół Publicznych nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce był fragmentem szkolnych obchodów rocznicy 11 Listopada.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Od lat celem tych patriotycznych spotkań jest upamiętnianie święta państwowego, popularyzowanie i pogłębianie wiedzy o polskiej historii, tożsamości i symbolach narodowych, integrowanie społeczności szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczestników i obserwatorów – mieszkańców Miasta. Tym razem zadaniem wychowawców i grup klasowych było kierując się wskazówkami organizatorów, patrolem odnaleźć opisane w marszrucie jedenaście przystanków niepodległościowych  i wykonać biegowe zadania.

Po powrocie,  klasy odbyły patriotyczną lekcję wychowawczą a następnie, w auli szkoły odbyło się ogłoszenie wyników tej patriotycznej rywalizacji i wręczenie nagród. Wysokie Jury oceniając, brało pod sędziowską uwagę:  wiedzę o postaciach polskiej sceny politycznej w latach 1918-1926, zawartość musztry w zbiórce grupy oraz zdyscyplinowanie i bezpieczne przemieszczanie się na trasie Biegu, oryginalność i trafność grupowego okrzyku patriotycznego, atrakcyjność transparentu patriotycznego z identyfikatorem klasy, patriotyczną i  biało-czerwoną oraz pozytywną prezentację grupy, liczebność grupy klasowej,  kompletność wyposażenia turystycznego (stroje odpowiednie do warunków pogodowych, apteczka).Uczniowie i wychowawcy wyniki tej patriotycznej rywalizacji przyjęli z niepodległościowym spokojem, mając  w pamięci słowa Marszałka - być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć  i spocząć na laurach - to klęska! 

Równorzędne nagrody finansowe za I, II i III miejsce dla klasy II B, III A i I A ufundowali: Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Boguś i Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce pan Tomasz Szturo. Wyróżnienie ufundowała i wręczyła klasie I C Prezes Stowarzyszenia TRÓJKA pani Marta Ludwiniak.

Organizatorzy patriotycznie dziękują osobom, które bezinteresownie i obywatelsko wsparły organizację VIII Biegu po Niepodległość: ks. dziekanowi Janowi Andrzejewskiemu, Annie Bok, Małgorzacie Głębickiej Dyrektor MOK, Agnieszce Gut, Andrzejowi Godlewskiemu, Grzegorzowi Kisiel z U-rzędu Miasta Kobyłka,  Henrykowi Kondejowi, Katarzynie Krawczyk Dyrektor Niepublicznej Szkoły ANIMUS, Leonardowi Skłodowskiemu, Małgorzacie Sroka, Violetcie Stefaniak Dyrektor Niepublicznego Przedszkola nr 1 KONIK NA BIEGUNACH i s. Elżbiecie Terlikowskiej.

 jotkaes                                                                                                                                                  

Przeczytano: 913 razy. Wydrukuj|Do góry

Fotorelacja kl. II gim.b - VIII Bieg po Niepodległość