1% dla Stowarzyszenia "Trójka" KRS 0000262645

Aktualności

23 maja 2017 12:55 | Aktualności

Relacja z wizyty w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce

W dniu 5 maja odbyliśmy wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce. Wyruszyliśmy o 11:40, a skończyliśmy ok. godziny 13:30. Wycieczka odbyła się w ramach zajęć Edukacji dla Bezpieczeństwa. Zajęcia prowadziła druhna Natalia.

W pierwszej części zajęć druhna pokazała nam prezentację. Jej tematem była „Charakterystyka zagrożeń pożarowych i posługiwanie się sprzętem przeciwpożarowym”.

Dowiedzieliśmy się jak powstaje ogień. Muszą być 3 czynniki:

  • Źródło ognia
  • Ciało palne
  • Obecność tlenu

Z prezentacji dowiedzieliśmy się również, że są 4 fazy rozwoju pożaru:

Faza I

Charakteryzuje się rozszerzaniem ognia od źródła zapalenia, w tej fazie następuje gwałtowny wzrost temperatury.

Faza II

Pożar osiąga pełny rozwój przez objęcie płomieniem całego pomieszczenia, lub przez wniknięcie w głąb materiału palnego, faza ta ma najwyższą temperaturę ok. 800-1200°C.

Faza III

Następuje dopalanie się resztek materiału palnego oraz żarzenie, w fazie tej temperatura stopniowo zaczyna spadać.

Faza IV

Jest to faza, w której następuje stygnięcie pogorzeliska, a temperatura osiąga wartość sprzed zapaleniem.

Rodzaje pożarów:

A - Pożary ciał stałych

B - Pożary cieczy palnych i substancji topniejących pod wpływem ciepła

C - Pożary gazów palnych

D - Pożary metali

F - Pożary tłuszczów

Druhna mówiła też o środkach gaśniczych:

  • Woda
  • Piana gaśnicza
  • Proszek gaśniczy
  • Dwutlenek i inne gazy gaśnicze
  • Piasek

Dowiedzieliśmy jak postępować podczas pożaru. Ważny jest dowódca i należy wybrać jedną osobę, która zadzwoni po straż pożarną. Najważniejszy przy takiej sytuacji jest spokój. 

Mieliśmy możliwość obejrzenia wozu strażackiego. Wóz strażacki jest bardzo dobrze wyposażony. W wozie strażackim są wszystkie niezbędne rzeczy potrzebne do pierwszej pomocy i ugaszenia pożaru. Są wozy ciężkie, średnie i małe, wysyłane w zależności od wielkości pożaru. Wozy ciężkie mają 5 ton wody. W większości wozach mieści się 6 ludzi: kierowca, dowódca i czterech strażaków. W wozach są przyrządy nie tylko do gaszenia pożarów. Znajdziemy też tam np. piły i nożyce do rozcinania metalu. Warto też wspomnieć o tym, że straż pożarna nie wyjeżdża wyłącznie do pożarów, lecz też to wypadków lub by ściągnąć kota z drzewa.

Przeczytano: 267 razy. Wydrukuj|Do góry

Relacja – Ochotnicza Straż Pożarna w Kobyłce