1% dla Stowarzyszenia "Trójka" KRS 0000262645

Aktualności

11 listopada 2017 12:22 | Aktualności

11 Bieg po Niepodległość

Impreza w formie gry miejskiej dla klas gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce dla upamiętnienia 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 11.11.1918 r. pod Patronatem Burmistrza Miasta Kobyłka
11. B i e g p o N i e p o d l e g ł o ś ć zorganizowany 9.XI.2017 r. przez Dyrekcję Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce, Stowarzyszenie TRÓJKA i Radę Rodziców był fragmentem szkolnych obchodów rocznicy 11 Listopada. Od zawsze celem tych patriotycznych spotkań jest upamiętnianie święta państwowego, popularyzowanie i pogłębianie wiedzy o polskiej historii, tożsamości i symbolach narodowych, integrowanie społeczności szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczestników i obserwatorów – mieszkańców Miasta.

Tym razem impreza odbyła się w Stolicy na trasie Mariensztat-Krakowskie Przedmieście-Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zadaniem wychowawców i grup klasowych było kierując się wskazówkami organizatorów, patrolem odnaleźć na terenie Warszawy opisane w marszrucie punkty i wykonać biegowe zadania, dotyczące m.in. wiedzy na temat tradycji i historii wojskowej asysty honorowej w Polsce od najdawniejszych dziejów polskiej państwowości. Na trasie uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję obserwować próbę generalną uroczystej odprawy warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza przed 11 Listopada.

W poniedziałek 13 listopada w auli szkoły odbyło się ogłoszenie wyników tej patriotycznej rywalizacji i wręczenie nagród. Wysokie Jury oceniając, brało pod sędziowską uwagę: zawartość musztry w zbiórce grupy oraz zdyscyplinowanie i bezpieczne przemieszczanie się na trasie Biegu, oryginalność i trafność grupowego okrzyku patriotycznego, łączącego historię z teraźniejszością, atrakcyjność transparentu patriotycznego z identyfikatorem klasy, chóralność patriotycznej pieśni marszowej, patriotyczną, biało-czerwoną i pozytywną prezentację grupy, liczebność grupy klasowej oraz kompletność wyposażenia turystycznego (stroje odpowiednie do warunków pogodowych, apteczka).

Uczniowie i wychowawcy wyniki tej patriotycznej rywalizacji przyjęli z niepodległościowym spokojem, mając w pamięci słowa Marszałka - być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska!

Równorzędne nagrody finansowe za pierwszą, drugą i trzecią lokatę dla oddziału III D, III A i III B ufundowali: Rady Rodziców oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Od-działami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce. Wszystkie oddziały otrzymały dyplomy uczestnictwa.

Patriotycznie dziękujemy osobom, które wsparły organizację 11. Biegu po Niepodległość: Burmistrzowi Miasta Kobyłka p. Robertowi Roguskiemu, p. Kindze Godlewskiej prezesowi Stowarzyszenia TRÓJKA, p. Marcie Jakubowskiej i p. Małgorzacie Sroce oraz Redakcji Wieści Podwarszawskich.


Jan K. Skrzypkowski

Przeczytano: 624 razy. Wydrukuj|Do góry

11 Bieg po Niepodległość