1% dla Stowarzyszenia "Trójka" KRS 0000262645

Aktualności

14 listopada 2018 17:50 | Aktualności

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W tym roku szkolnym już czwarty raz nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją".  W dniach  od 1 do 7 października 2018 roku odbyły się kolejne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pod hasłem: „Motywacja w dysleksji: nasze mocne strony”. Jak co roku w ramach obchodów tego tygodnia w tym czasie, a także przez cały październik, wielu nauczycieli wraz z dziećmi podjęło szereg działań mających na celu wzrost świadomości na temat dysleksji.

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy szkolnej, panie – Renata Kornacka, Anna Boguś, Małgorzata Kowalczyk – przeprowadziły zajęcia: plastyczne nt.: „Jesienne drzewo”, „Zwierzęta jesienią” z wykorzystaniem różnych technik w celu ćwiczenia motoryki małej i rozwoju sensorycznego, gry planszowe; zabawy ruchowe rozwijające m.in. funkcje motoryczne; zajęcia muzyczno-ruchowo-rytmiczne rozwijające słuch, koordynację ruchową, motorykę, przekroczenie osi symetrii swojego ciała. Uczniowie pod opieką pani Marzeny Kamionek i Agnieszki Stefankowskiej rozwijali logiczne myślenie, zmysł dotyku, koordynację dłoni- motorykę małą grając w gry planszowe i wykonując pracę plastyczną – wyklejankę z krepiny „Koziołki poznańskie". Na zajęciach literackich z panią Haliną Dulbą uczniowie w klasie 1a tworzyli wypowiedzi ustne oraz ilustrowane katalożki do poznanych utworów,  rozwijali zainteresowania literackie i czytelnicze podczas gier i zabaw literackich. Z panią Jolantą Poręcką dzieci z klasy 1b wykonały pracę plastyczną „Miś”, „Orzeł – Godło” wypełniając kontury plasteliną doskonaląc w ten sposób motorykę małą. Odnajdywały też różnice w obrazkach i kształcie liter, dobierały schematy wyrazowe do obrazków ćwicząc percepcję słuchową i wzrokową, skupienie uwagi. Z panią Mariolą Gromadą dzieci z klasy 2a ćwiczyły sprawność manualną i koncentrację uwagi lepiąc plasteliną. Dzieliły wyrazy na sylaby, liczyły wyrazy w zdaniu z uwzględnieniem ich długości. Uczniowie z klasy 2b z panią Iloną Manistą wykonywali ćwiczenia w zakresie „Gimnastyki oka i języka” oraz motoryki małej – ćwiczenia graficzne. Z panią Anetą Urbaszek dzieci z klasy 2c poznawały różne zawody za pomocą gry edukacyjnej i wykonały prace plastyczne  z wykorzystaniem różnych faktur. Dzieci z klasy 2d pod opieką pani Moniki Krupińskiej zaangażowały się w szkolną akcję wymianki książkowej „Weź się wymień", uczestniczyły w zajęciach w Bibliotece Publicznej, organizowanych przez wydawnictwo Zakamarki promujących czytelnictwo, codziennie czytały fragment literatury dziecięcej w połączeniu z zabawą ruchową. Z panią Krystyną Haczyńską dzieci z klasy 3b wykonały dyktando graficzne oraz zadania z zakresu percepcji i analizy wzrokowej. Z panią Ewą Rogoń uczniowie z klasy 3c usprawniali analizator słuchowy i wzrokowy, mięśnie palców i dłoni, technikę czytania w zabawie „Płynie statek i wiezie towary na głoskę…”.

Panie Małgorzata Gajcy i Joanna Jańczyk przygotowały i przeprowadziły konkurs z języka angielskiego Spelling in English dla uczniów z klas 4, w którym uczniowie mieli okazję doskonalenia umiejętności czytania, tłumaczenia i literowania wylosowanych 3 słów zapisanych po angielsku. Z panią Elżbietą Buszkowską uczniowie klas 4 i 5 w ramach  lekcji techniki ćwiczyli sprawność manualną, myślenie i działanie zgodne z określonym planem podczas wykonywanych prac „Zakładka do książki” oraz „Pan Stop”. Pod opieką pani Haliny Matusik uczniowie z klasy 5a wykonali ćwiczenia ortograficzne metodą Marty Bogdanowicz. Uczniowie na informatyce pod opieką pani Małgorzaty Sroki wyszukiwali informacje na temat sławnych i wybitnych osób z dysleksją. W ramach lekcji wos-u uczniowie klas 8 przygotowali plakaty dotyczące sławnych osób z dysleksją oraz zawierające informacje o dysleksji. Opiekunem uczniów była pani Marzenna Osiecka. Panie Ilona Manista, Daniela Minota, Ewelina Olszewska i Agnieszka Polkowska  przygotowały zadania dla uczniów na punkt kontrolny inteligencji wizualno-przestrzennej Gry Terenowej ulicami Śródmieścia Warszawy „Ortograficzny szlak 7 inteligencji” organizowanej przez doradców metodycznych WCIES we współpracy ze szkołami uczestniczącymi w projekcie SPUzD .

W  obchodach  również wzięli aktywny udział specjaliści szkolni. Konsultacji i porad dla rodziców podczas swoich dyżurów udzielali psycholodzy, pedagodzy, logopedzi szkolni i terapeuta pedagogiczny. Pani Anna Talarek przygotowała dla rodziców uczniów prezentację na temat dysleksji. Pani Agnieszka Polkowska przeprowadziła na świetlicy zajęcia z dziećmi klas 1 wspomagając zapamiętywanie liter i ćwicząc pisownię wyrazów w ramach „Godziny z grami słownymi”. Przeczytała też uczniom bajkę terapeutyczną Marii Molickiej „Karolina w krainie baśni”. Z panią Martą Szczepaniak dzieci z klasy 3a,b rozwijały percepcję wzrokową podczas wykreślanki ortograficznej z głoską „ż”. Pani Maria Michalska przeprowadziła na świetlicy z dziećmi klas 1 zajęcia Metodą Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz pt. „Mam chusteczkę haftowaną”. Przeprowadziła też zajęcia logorytmiczne, ćwiczenia stronności ciała, zabawy muzyczne z pokazywaniem „Prawa ręka klap, klap”, ćwiczenia wg wzoru inicjowanego przez nauczyciela. Pani Daniela Minota przeprowadziła zajęcia dla dzieci z  trudnościami w czytaniu i pisaniu z klas 1-6 oraz  konsultacje z częścią warsztatową dla rodziców dotyczące sposobów wspomagania rozwoju i stymulacji funkcji percepcyjno – motorycznych, czytania, pisania poprawnego pod względem ortograficznym, wspierających pracę z dziećmi w domu.

Dziękuję za współpracę i zaangażowanie na rzecz przedsięwzięć realizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

Koordynator projektu

Daniela Minota

 

Przeczytano: 320 razy. Wydrukuj|Do góry

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji