1% dla Stowarzyszenia "Trójka" KRS 0000262645

Aktualności

06 listopada 2019 12:47 | Aktualności

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W dniach od 7 do 13 października 2019r. odbyły się kolejne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pod hasłem: „Nauczyciel bliżej dziecka z dysleksją”. W ramach obchodów tego tygodnia w w/w czasie a także przez cały październik nauczyciele naszej szkoły wraz z dziećmi podjęli działania mające na celu wzrost świadomości na temat dysleksji.

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy, panie Natalia Kaczyńska, Marzena Kamionek, Jagoda Maliszewska, Agnieszka Stefankowska, przeprowadziły zajęcia plastyczne pt. „ Zwierzęta domowe” z wykorzystaniem techniki stemplowania gąbką. Celem zajęć było ćwiczenie świadomego operowania dłonią, pobudzania i hamowania jej ruchowych impulsów. Dzieci brały udział także w zorganizowanych codziennych zabawach i ćwiczeniach związanych z ortografią, czytaniem i pisaniem, na które składały się: krzyżówki, zagadki, rebusy oraz łamańce językowe. Podczas zajęć dzieci z wielkim zaangażowaniem  pokonywały kolejne trudności. Były aktywne, gdyż miały okazję bawić się, ale i zarazem uczyć w doskonałej atmosferze, wykorzystując ciekawe pomoce dydaktyczne (tablica interaktywna,  mata do kodowania). Nauczyciele – wychowawcy świetlicy, panie Izabela Kiliańska, Dorota Leszczyńska, Anna Krzyżanowska, Janina Czarnogórska, pan Maciej Jarząbek przeprowadzili zajęcia plastyczne z okazji Dnia Edukacji Narodowej pt. „Kwiaty dla nauczycieli” z wykorzystaniem techniki kolorowania pastelami i manualnego wykonania bukietów z krepiny.  Przeprowadzono również zajęcia z okazji „Wszystkich Świętych”. Celem zajęć było rozwijanie manualnych zdolności dzieci, pobudzanie do kreatywnej, twórczej pracy. Dzieci chętnie brały udział w zorganizowanych zajęciach, które pozwoliły im pokonywać kolejne trudności. Miały okazję bawić się, ale i zarazem uczyć w doskonałej atmosferze. Uczniowie  klasy 1d z panią Krystyną Haczyńską mieli do przejścia labirynty oraz zaznaczali różnice między obrazkami. Z panią Jolantą Poręcką dzieci z klasy 2b czytały z podziałem na role wiersz Jana Brzechwy „Na straganie” oraz go inscenizowały w grupach. Wyklejały plasteliną sylwetki wiewiórki. Na szkolnym placu zabaw wzięli udział w zawodach z przeszkodami. Uczniowie z klasy 3b z panią Iloną Manistą wykonali pracę plastyczną „Muchomor” z wykorzystaniem samodzielnie przygotowanych zgniecionych kulek bibuły, wodziły  palcem po wzorach, rysowały na dużych arkuszach papieru, kreśliły linie pionowe, poziome, ukośne i faliste; rysowały wzory po śladzie oraz koła, wypełniały plasteliną odrysowane przez siebie kontury figur geometrycznych doskonaląc w ten sposób sprawność manualną i koncentrację uwagi. Wykonywali też ćwiczenia z zakresu techniki szybkiego czytania w oparciu o karty pracy. Panie Aneta Urbaszek i Urszula Kupiec  przeprowadziły lekcję otwartą w klasie 3c poświęconą problemowi dysleksji pt. „Dyslektycy także odnoszą sukcesy". Celem zajęć było, poznanie pojęcia – dysleksja oraz przybliżenie postaci i twórczości Hansa Christiana Andersena, który był dyslektykiem. Dysleksja nie przeszkodziła mu w odniesieniu sukcesu. Andersen z ,,brzydkiego kaczątka” wyrósł na ,,wspaniałego łabędzia” pisarza światowej sławy. W ciągu całego tygodnia dzieci kl. l-lll uczęszczające na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne uczyły się zasad ortografii poprzez gry i zabawy ortograficzne. Z panią Moniką Krupińską dzieci z klasy 3d włączyły się w obchody Tygodnia Świadomości Dysleksji poprzez aktywność fizyczną. Na lekcjach w-f trenowali nie tylko ciało ale też mózgi wykonując  ćwiczenia m.in.  rysowanie leniwej ósemki Dennisona, kozłowanie piłki prawą i lewą ręką po figurze leniwej ósemki ustawionej z pachołków, korzystanie z obu rąk przy zabawie zręcznościowej – trenując też koncentrację i refleks. Panie Monika Krupińska i Emilia Ochmańska zorganizowały w szkole bezgotówkową akcję wymianki książkowej „Weź się wymień". Pani Marzenna Osiecka wykonała gazetkę okolicznościową dotyczącą sławnych osób z dysleksją oraz zawierającą informacje o dysleksji. Uczniowie na informatyce pod opieką pani Małgorzaty Sroki wyszukiwali informacje na temat sławnych i wybitnych osób z dysleksją. Z panią Hanną Reszka na lekcjach plastyki uczniowie zapoznawali się z twórczością znanych malarzy dyslektyków, takich jak: Leonardo da Vinci,  Michał Anioł,  Jan Matejko i Vincent van Gogh, a następnie kopiowali  wybrane dzieła. Panie Małgorzata Gajcy i Joanna Jańczyk przeprowadzą  w listopadzie konkurs z języka angielskiego "I am a famous person" dla uczniów z klas 5, w którym każdy uczestnik charakteryzuje się na wybraną osobę i przedstawia się w kilku zdaniach. Z panią Elżbietą Buszkowską uczniowie klas 4, 5 i 6  w ramach  zajęć artystycznych ćwiczyli sprawność manualną podczas wykonywanych prac „W świecie bieli i czerni – obrazy z kresek” oraz „Karta okolicznościowa z motywem roślinnym – zasady tworzenia w technice quilling – nauka skręcania papieru”.

W  obchodach  również wzięli aktywny udział specjaliści szkolni. Konsultacji i porad dla rodziców podczas swoich dyżurów udzielali psycholodzy, pedagodzy, logopedzi szkolni i terapeuta pedagogiczny. Pani Marta Jakubowska – Dudek  przygotowała dla rodziców uczniów prezentację na temat dysleksji. W ciągu całego miesiąca października na monitorach multimedialnych były wyświetlane informacje o dysleksji.  Pani Małgorzata Zabramska przeprowadziła z dziećmi klas 1 na świetlicy zabawy ruchowe wspomagając orientację w schemacie ciała, naśladowanie sekwencji ruchów, P - L  strona, ćwiczenia sekwencji słuchowych oraz analizy wzrokowej, gimnastykę paluszkową, gry i zabawy rozwijające zdolności motoryczne i umiejętność pisania oraz przeprowadziła zajęcia  „Czytamy sylabami, symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”. Pani Agnieszka Polkowska przeprowadziła z dziećmi  psychoedukację z zabawą symboliczną na temat dysleksji, dysgrafii i dysortografii, poznanie sylwetek sławnych ludzi z dysleksją oraz psychoedukację z wykorzystaniem gier planszowych ćwiczących logiczne myślenie, koordynację wzrokowo-ruchową i koncentrację uwagi. Pani  Marta Szczepaniak przeprowadziła zajęcia z dziećmi  klas 2 i 3 „Łamańce językowe” – słowne potyczki z trudnymi zdaniami, „Zabawa z ortografią” – ortograficzne rebusy, krzyżówki, zagadki, gry edukacyjne, „Uważnie słucham, poprawnie piszę” -  rozwijanie słuchu fonematycznego oraz percepcji słuchowej – m.in., memo słuchowe, rozpoznawanie zjawisk pogodowych oraz przedmiotów na podstawie dźwięków, kalambury słuchowe. Pani  Kornelia Kurzak przeprowadziła zajęcia „Zapobieganie Dysleksji” z dziećmi  klas 2 i 5: ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy – gry w domino obrazkowe i literowe, dopasowanie słów do wzorca graficznego, wyszukiwanie innych słów, które ukryły się w wyrazach; ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy – wyrazowe domino, ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem nagrań, układanie wyrazów z sylab, uzupełnianie wyrazów brakującymi sylabami; ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem – wypełnianie luk w tekście, rozwiązywanie rebusów, krzyżówki.   Pani Daniela Minota przeprowadziła zajęcia z elementami integracji sensorycznej dla dzieci z klas 1-8 (z możliwością uczestniczenia rodziców w zajęciach swoich dzieci –  wg ind. planu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych ucznia) oraz  konsultacje z częścią warsztatową dla rodziców dotyczące sposobów wspomagania rozwoju i stymulacji funkcji percepcyjno – motorycznych, czytania, pisania poprawnego pod względem ortograficznym, wspierające  pracę z dziećmi w domu.

Dziękuję za współpracę i zaangażowanie na rzecz przedsięwzięć realizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w szkole – nauczycielom, specjalistom szkolnym, dzieciom i młodzieży. 

Koordynator projektu

Daniela Minota

Przeczytano: 117 razy. Wydrukuj|Do góry

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji