1% dla Stowarzyszenia "Trójka" KRS 0000262645

Aktualności

12 listopada 2019 16:51 | Aktualności

BIEG PO NIEPODLEGŁOŚĆ 13. OLIMPIJSKI

13.  B i e g   p o   N i e p o d l e g ł o ś ć  -  O l i m p i j s k i

Impreza paatriotyczna w formie gry miejskiej dla klas VII i VIII

Publicznej Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Sportowymi nr 3

im. Karola Wojtyły w Kobyłce

dla upamiętnienia 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 11.11.1918 r.


13.  B i e g   p o   N i e p o d l e g ł o ś ć  zorganizowany 12.XI.2019 r. przez Stowarzyszenie TRÓJKA przy współpracy z Dyrekcją Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce, Radę Rodziców i UM Kobyłka był ważnym fragmentem szkolnych obchodów rocznicy 11 Listopada w ramach realizacji zadania publicznego w formie patronatu, finansowanego ze środków przeznaczonych na ten cel przez Burmistrza Miasta Kobyłka.

Od zawsze celem tych patriotycznych spotkań jest upamiętnianie święta państwowego, popularyzowanie  i pogłębianie wiedzy o polskiej historii, tożsamości i symbolach narodowych, integrowanie społeczności szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych  i obywatelskich uczestników i obserwatorów – mieszkańców Miasta. Tym razem impreza swoją tematyką nawiązywała do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich i do sportowej tradycji Szkoły.

Zadaniem wychowawców i grup klasowych było: wykonać na terenie szkoły plakat, format A0 na temat „Polscy medaliści olimpijscy letnich igrzysk olimpijskich w latach 1924 – 2016”, wykazać się wiedzą o polskich medalistach letnich igrzysk olimpijskich w latach 1924 – 2016, zawartością musztry w zbiórce grupy oraz zdyscyplinowaniem i bezpiecznym prze-mieszczanie się na trasie Biegu, atrakcyjnością plastyczną transparentu patriotycznego z identyfikatorem klasy, nawiązującego w swojej treści do 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości, chóralnością patriotycznej pieśni marszowej, patriotyczną, biało-czerwoną, olimpijską i pozytywna prezentacją grupy, wykonaniem dobrze przygotowanych trzech zdjęć klasowych, a także zespołową sprawnością fizyczną w konkurencjach olimpijskich oraz wykonaniem zadań ściśle według instrukcji.

Na trasie Biegu, na boisku MKS Wicher Kobyłka uczestnicy pokrzepili się gorącą grochówką, przygotowaną przez firmę KWIAKRA z Wołomina.  W środę, 13 listopada w auli Szkoły odbyło się ogłoszenie wyników tej patriotycznej rywalizacji i wręczenie nagród. Uczniowie i wychowawcy wyniki tej patriotycznej rywalizacji przyjęli z niepodległościowym i olimpijskim spokojem, mając  w pamięci słowa Marszałka - być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska!   

Równorzędne nagrody finansowe za złote, srebrne i brązowe podium otrzymały: klasa VIII b       z wychowawcą Alicją Masiejczyk, klasa VIII a z wychowawcą Małgorzatą Fortuną i klasa VIII d z wychowawcą Łukaszem Milewskim.

Nagrody ufundowali: Urząd Miasta Kobyłka, Stowarzyszenie TRÓJKA, Rada Rodziców, Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka.  

Wszystkie oddziały otrzymały puchary i dyplomy uczestnictwa.

Patriotycznie dziękujemy osobom, którzy wsparli organizację 13. Biegu po Niepodległość: Burmistrzowi Miasta Kobyłka p. Edycie Zbieć, życzliwym pracownicom Wydziału Promocji i Informacji UM Kobyłka, p. Tomaszowi Szturo – Dyrektorowi Szkoły, p. Annie Lasocie prezesowi Stowarzyszenia TRÓJKA, p. Katarzynie Szumielewicz– Przewodniczącej Rady Rodziców, p. Justynie Jabłonce – firma KWIAKRA, p. Piotrowi Strejlau – Dyrektorowi OSiR, p. Andrzejowi Zbyszyńskiemu – Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka a także paniom i panom, pracownikom Szkoły: Agnieszce Polkowskiej, Małgorzacie Zabramskiej, Justynie Fedorczyk, Ewelinie Olszewskiej, Barbarze Skrzypkowskiej, Adriannie Majewskiej, Małgorzacie Sroce, Elżbiecie Buszkowskiej, Annie Talarek, Annie Salak oraz Jerzemu Zalewskiemu, Kamilowi Majewskiemu, Kamilowi Trzcińskiemu, Adamowi Sypijańskiemu, Andrzejowi Godlewskiemu, Maciejowi Jarząbkowi i Tadeuszowi Majkowskiemu.  

Jan K. Skrzypkowski

Przeczytano: 168 razy. Wydrukuj|Do góry

Bieg po niepodległość