1% dla Stowarzyszenia "Trójka" KRS 0000262645

Stowarzyszenie "Trójka"

09 lutego 2017 18:04 | Stowarzyszenie "Trójka"

1% dla Stowarzyszenia "Trójka"

Stowarzyszenie „Trójka” działające na terenie naszej szkoły jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania działalności charytatywnej, upowszechniania idei działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, niesienia pomocy polskim szkołom i ich uczniom w tym wspieranie działań edukacyjnych na ich rzecz, a także wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania.

W tym roku raz kolejny nasze Stowarzyszenie znalazło się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od września tego roku korzystamy z nowo wybudowanej nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej z częścią dydaktyczną. Przez kilka lat obdarzaliście nas Państwo ogromnym zaufaniem przekazując nam swój 1% podatku dochodowego, dzięki czemu mogliśmy wspomagać działania Naszej Szkoły, aby dostosować warunki pracy do potrzeb
i oczekiwań naszych uczennic i uczniów.

Środki pozyskiwane w ten sposób przeznaczamy również na organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, a także wspieramy finansowo i rzeczowo konkursy, turnieje i inne ważne wydarzenia.

Jak przekazać 1% na rzecz Stowarzyszenia „Trójka”?


W formularzu  PIT za 2016 rok jest miejsce na wskazanie jednej wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, której można przekazać 1%.

Wystarczy podać numer wpisu organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) –

0000262645
oraz wnioskowaną kwotę.

Mamy nadzieję, że i w tym roku będziemy mogli liczyć na wsparcie z Państwa strony, za co już teraz dziękujemy!!!

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Trójka” 

Prezes – Kinga Godlewska

Przeczytano: 497 razy. Wydrukuj|Do góry