1% dla Stowarzyszenia "Trójka" KRS 0000262645

Stowarzyszenie "Trójka"

17 grudnia 2010 12:12 | Stowarzyszenie "Trójka"

Nasze dzieje w polskich pieśniach żołnierskich i wojennych

Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało...
Adam Mickiewicz
Konrad Wallenrod – Pieśń Wajdeloty

Cele:

  • Rola pieśni patriotycznych w dziejach państwa i narodu polskiego
  • Poznawanie pieśni patriotycznych i historii ich powstawania
  • Szacunek dla Hymnu Narodowego
  • Wyzwalanie poczucia patriotyzmu i dumy narodowej

Metody:

  • Słowno – dźwiękowa ( dyskusja, słuchanie), praktyczno – słowna, twórcza, aktywna
  • Pomoce - Teksty piosenek, płyty CD

Przebieg lekcji

Wstęp

Patriotyzm – to postawa społeczno - polityczna oparta na zasadach miłości i przywiązania do ojczyzny, jedności i solidarności z własnym narodem – poczucie więzi społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu.
Dzisiejszy patriotyzm nie ma tak heroicznego charakteru jak to było za czasów poprzednich pokoleń, walczących zbrojnie o wolność polityczną i społeczną, jak również przy odbudowie naszej państwowości.

Rozwinięcie

Edukacja wychowania patriotycznego przebiega wieloetapowo.

Możemy je realizować nie tylko na lekcjach historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie ale także na lekcjach muzyki. Historia z muzyką uczy zrozumienia, znaków i symboli narodowych w polskiej kulturze i obyczajowości.
Pieśń jako krótka forma przekazu treści od najdawniejszych czasów towarzyszyła człowiekowi w jego pracy i w walce. Pomagała również żyć i tworzyć, bić się i zwyciężać, służyła ważnej sprawie zacieśnienia więzi społecznej oraz przyczyniania się do formułowania uczuć patriotycznych.

Polacy znani są w Europie z tego, że jak zachodziła potrzeba bili się za wolność narodów pod hasłem „Za wolność waszą i naszą".

  • Wysłuchanie „Bogurodzicy" i „Gaude Mater Polonia"

W 1797 roku pojawiła się szczególna pieśń w naszej historii czyli „Mazurek Dąbrowskiego"

  • Odśpiewanie hymnu
  • Przybliżenie powstania tego utworu

Melodia „ Mazurka Dąbrowskiego" oparta jest na ludowym utworze pochodzącym z Podlasia, jest wesoła i żwawa, a tekst Józefa Wybickiego skromny i prosty utrzymany w stylu staropolskim. Mówi on o naszej historii językiem zwykłej żołnierskiej piosenki, która jest szczera i niezwykła w formie i treści. Wszystko to, co wydarzyło się w naszej historii od momentu powstania tej pieśni jest zawarte w emocjach i klimacie towarzyszącym w czasie jej wykonywania.
Pieśń ta była obecna przy tragicznej historii Legionów polskich w służbie Napoleona, przy powstaniach listopadowym i styczniowym, zmaganiach o niepodległość Polski zakończonych sukcesem w 1918 roku, klęsce i bohaterstwie żołnierzy Września 1939 i walkach Polaków na frontach II wojny światowej.
Tekst „Jeszcze Polska nie zginęła" od pokoleń „był wyznaniem wiary" tysięcy patriotów, działaczy politycznych, zesłańców skazanych na katorgę i więźniów obozów koncentracyjnych.
Pieśni symboliczne były obecne w kolejnych latach walk o odzyskanie niepodległości - Lata 1914 – 1919 Pieśni : „Pierwsza Kadrowa", „Pierwsza brygada", „Wojenko, wojenko"

  • Wysłuchanie pieśni „Piechota"

- Czas walk z okupantem hitlerowskim w czasie II wojny światowej
Pieśni: „Rozszumiały się wierzby płaczące", „Serce w plecaku", „Czerwone maki pod Monte Casino"
Odśpiewanie piosenki „Deszcz jesienny deszcz"
Analiza tekstu piosenki „Deszcz jesienny deszcz"

- autor – Matuszkiewicz Marian
- data powstania - 1943
W niektórych publikacjach muzycznych spotykać się można z uwagą, że w kompozycji występują motywy arii z opery Georges'a Bizeta Poławiacze pereł. Wydaje się jednak, że poza podobieństwami w pierwszych taktach melodia piosenki jest utworem oryginalnym. Tekst Deszcze jesienny drukowany był w 1957 r. w zbiorku Serce w plecaku, w 1958 r. w Śpiewniku zastępowego, w 1964 r. w zbiorku Wydawnictwa Harcerskiego Śpiewaj z nami. W każdej publikacji występują nieznaczne różnice.
Do szerokich kręgów zorganizowanej w Szarych Szeregach młodzieży warszawskiej – i dalej – dotarła z oddziałów partyzanckich w Puszczy Kampinoskiej.
Utwór doczekał się ponownej popularności: nagrał ją bowiem zespół „Czerwone Gitary" oraz wykorzystała Agnieszka Osiecka w swoim widowisku Niech no tylko zakwitną jabłonie.
Drugi wariant tekstu został nadesłany przez Jana Daleszczyk w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś". Rozpowszechniła się przede wszystkim wśród członków batalionów harcerskich „Zośka" i „Parasol".

Zakończenie

Dziś gdy Polska jest krajem wolnym, suwerennym, demokratycznym i gdy staje się jednym z państw wielkiej rodziny europejskiej – mamy szczególny obowiązek pamiętać o naszej tożsamości narodowej. Dlatego też nadal jest dużo utworów przypominających piękno i dorobek kraju ojczystego np. „ Jak długo w sercach naszych", "Piękna nasza Polska cała"

Ojczyzna jest obecna w kulturze materialnej i duchowej, w osobowości człowieka, obyczajach, sztuce, poezji i pieśni. Historia Polski zawarta w strofach wielu pieśni przedstawia wartość wolności i miłości Ojczyzny jako bezcenną.

Bibliografia

Arjański Zbigniew „ Złota księga pieśni polskich" Dom Wydawniczy Bella W-wa 2002
Pachociński Jan „ Jeszcze Polska nie zginęła" Ossolineum Gdańsk 1972
Waholc Maria „ Śpiewnik Polski" WSiP W-wa 1991

Klasa II c gim – Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kobyłce
Wychowawca –mgr Anna Kazanowska

Przeczytano: 1164 razy. Wydrukuj|Do góry