1% dla Stowarzyszenia "Trójka" KRS 0000262645

Stowarzyszenie "Trójka"

01 grudnia 2010 12:45 | Stowarzyszenie "Trójka"

IV Bieg po Niepodległość

Więc schodzimy ku tobie, ziemio,
by poszerzyć cię we wszystkich ludziach
-ziemio naszych upadków i zwycięstw,
która wznosisz się we wszystkich sercach tajemnicą paschalną.
Ziemio, która nie przestajesz być cząstką naszego czasu.
Ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej.
wznosimy ciebie, ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń, która przerosła nienawiść.

Karol Wojtyła w Krakowie a.d. 1974

Lekcja patriotyzmu dla młodzieży i wychowawców w formie gry miejskiej

W Kobyłce miejskie obchody 92 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 11.XI.1918 r. rozpoczął i zakończył w tym roku IV Bieg po Niepodległość, zorganizowany przez Stowarzyszenie TRÓJKA, działające w Zespole Szkół Publicznych nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce. Impreza została przeprowadzona w ramach wykonania zadania publicznego „Realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego", finansowanego przez Burmistrza Miasta Kobyłka. Na udział w tej plenerowej lekcji historii i wychowania obywatelskiego zdecydowało się siedemnaście klas gimnazjanych z kobyłkowskich Zespołów Szkół Publicznych pod dowództwem swoich wychowawców, dla których przeszłość dawniejsza niż każdy z nas, dla których patriotyzm nie są słowami pustymi, i którzy osobistym przykładem dają najlepszą jego wykładnię swoim wychowankom.

Wysiłek i twórcze dokonania klas i wychowawców zostały poddane ocenie jury w składzie: Alina Stefaniak – dyrygent Chóru Miejsko-Parafialnego CANTANTIS, Małgorzata Służewska – chórzystka tegoż Chóru, Ewa Wodnicka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce, Hanna Wieliczko z Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka, Agnieszka Sokołowska z Działu Promocji Urzędu Miasta Kobyłka, Barbara Śliwa ze Stowarzyszenia TRÓJKA oraz obserwator Organizatora. Ocenie Sprawiedliwego Jury zostały poddane: liczebność grupy klasowej i jej współpraca; jej zdyscyplinowanie na trasie oraz patriotyczna, biało-czerwona i pozytywna prezentacja i energia grupy; punkty za wiedzę historyczną o polskiej wojskowości; jakość wykonanego zdjęcia oraz adekwatność opisu; walory dydaktyczne, wychowawcze i patriotyczne scenariusza lekcji wychowawczej; umiejętność chóralnej interpretacji, wokalnie zbliżona do oryginału wybranej, polskiej pieśni patriotycznej oraz jej atrakcyjność instrumentalna, kostiumowa i choreograficzna a także wykonanie zadań gry dokładnie wg instrukcji i w określonym czasie.

Uroczystość zakończenia tej lekcji wychowania patriotycznego i obywatelskiego oraz ogłoszenie wyników rywalizacji w IV Biegu po Niepodległość odbyła się 30 listopada 2010 r. w auli Zespołu Szkół Publicznych nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce z udziałem wszystkich grup klasowych i ich wychowawców oraz Prezesa Stowarzyszenia TRÓJKA Agnieszki Gut, Burmistrza Miasta Kobyłka Roberta Roguskiego, Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce Tomasza Szturo i w obecności Sprawiedliwego Jury: Aliny Stefaniak – maestry Chóru Miejsko-Parafialnego CANTANTIS, Małgorzaty Służewskiej – chórzystki tegoż Chóru, Ewy Wodnickiej z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce i Agnieszki Sokołowskiej z Wydziału Promocji UM Kobyłka.

Przedstawienie wyników rywalizacji grup klasowych zostało poprzedzone lekcją historii w formie multimedialnej, przygotowanejprzez Barbarę Śliwę. W trakcie historycznej prezentacji wystąpił szesnastoosobowy zespół tancerzy z miejscowego Gimnazjum, wykonując poloneza w strojach z połowy XIX wieku. Choreografię poloneza przygotowała Barbara Skrzypkowska. Wszystkie uczestniczące grupy klasowe otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, najlepsi zaś, czyli pierwsza piątka w klasyfikacji końcowej – wartościowe nagrody rzeczowe: aparaty i kamery cyfrowe. Dodatkowymi nagrodami, ufundowanymi przez Burmistrza Miasta Kobyłka były zestawy wydawnictw pedagogicznych dla autorek wyróżnionych scenariuszy lekcji wychowawczej. Fundator osobiście je wręczył Annie Kazanowskiej wychowawcy klas II C Gimnazjum z ZSP nr 2 oraz Grażynie Niewirowicz wychowawcy klasy I B Gimnazjum z ZSP nr 3.

Gratulujemy najlepszym, patriotycznie dziękujemy wszystkim, którzy odważyli się stanąć w szranki obywatelskiej, historycznej i wychowawczej rywalizacji i zapraszamy za rok, jeśli nadarzy się ku temu sposobność!

Wyniki rywalizacji klas gimnazjalnych w IV Biegu po Niepodległość:

  • I miejsce – klasa II Gc z ZSP nr 3,
  • II miejsce – klasa III Gc z ZSP nr 3,
  • III miejsce – klasa I Gb z ZSP nr 2,
  • IV miejsce – klasa I Gd z ZSP nr 3,
  • V miejsce – klasa I Ga z ZSP nr 2.

Przeczytano: 1651 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: