1% dla Stowarzyszenia "Trójka" KRS 0000262645

Stowarzyszenie "Trójka"

01 marca 2012 08:05 | Stowarzyszenie "Trójka"

1% dla stowarzyszenia "Trójka"

KRS 0000262645

Stowarzyszenie „Trójka” już po raz trzeci znalazło się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozyskiwane przez nas fundusze zgodnie z celami Stowarzyszenia przeznaczone są na:

  • cele oświatowe,
  • działalność dobroczynną,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, propagowanie zdrowego stylu życia, pomoc w wyposażeniu pomieszczeń i pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne, to tylko nieliczne formy wspierania dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce. Wyrażamy jednocześnie nadzieję, że dzięki Państwa pomocy będziemy mogli współuczestniczyć w realizacji największego marzenia uczniów Trójki, budowie nowoczesnej hali sportowej.

Jak przekazać 1% na rzecz stowarzyszenia „Trójka”

W formularzu PIT za 2011 rok jest miejsce na wskazanie jednej wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, której można przekazać 1%.

Wystarczy podać numer wpisu organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – 0000262645 oraz wnioskowaną kwotę .

Ofiarując 1% podatku na rzecz naszej organizacji wspieracie Państwo wiele ciekawych i ważnych inicjatyw.
Zwracamy się również z prośbą o przekazanie tej informacji rodzinie i znajomym. Już teraz dziękujemy za Państwa ofiarność!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Trójka”
prezes – Marta Ludwiniak
oraz dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce
Tomasz Szturo
tel. 22 786 15 71

Przeczytano: 1026 razy. Wydrukuj|Do góry