1% dla Stowarzyszenia "Trójka" KRS 0000262645

Ogłoszenia

23 sierpnia 2016 15:49 | Ogłoszenia

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dotycząca zagubionych lub zniszczonych podręczników

W przypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia podręcznika, materiałów edukacyjnych w sposób uniemożliwiający jego dalsze wypożyczanie i użytkowanie przez kolejnych uczniów albo niezwrócenia  podręcznika, materiałów edukacyjnych w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, ustalonym z bibliotekarzem, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do uiszczenia odszkodowania za podręcznik lub odkupienia podręcznika. Kwota odszkodowania stanowi równowartość kwoty określonej przez MEN (klasy I-III szkoły podstawowej) lub wydawnictwa (klasy IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum), umożliwiającej szkole zakup nowego podręcznika, materiałów edukacyjnych.

W przypadku zniszczenia/zagubienia podręczników do klas I - III sp należy zwrócić należność na rachunek:

27 1160 2202 0000 0002 0389 9847wpisując w treść przelewu:

 zwrot za komplet podręczników do klasy... (klasy I sp)

 zwrot za podręcznik część ...., klasa.... (klasy II-III sp)


W przypadku zniszczenia/zagubienia podręczników do klas IV - VII sp oraz gimnazjum należności należy wpłacić na konto:

27 1160 2202 0000 0002 0389 9847 wpisując w treść przelewu:

zwrot za podręcznik do (przedmiot i klasa), imię i nazwisko ucznia.


Ceny podręczników wykazane są poniżej w załączniku.

 

 

Przeczytano: 1198 razy. Wydrukuj|Do góry