1% dla Stowarzyszenia "Trójka" KRS 0000262645

Ogłoszenia

23 sierpnia 2016 15:49 | Ogłoszenia

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dotycząca zagubionych lub zniszczonych podręczników

W przypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia podręcznika, materiałów edukacyjnych w sposób uniemożliwiający jego dalsze wypożyczanie i użytkowanie przez kolejnych uczniów albo niezwrócenia  podręcznika, materiałów edukacyjnych w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, ustalonym z bibliotekarzem, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do uiszczenia odszkodowania za podręcznik lub odkupienia podręcznika. Kwota odszkodowania stanowi równowartość kwoty określonej przez MEN (klasy I-III szkoły podstawowej) lub wydawnictwa (klasy IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum), umożliwiającej szkole zakup nowego podręcznika, materiałów edukacyjnych.

W przypadku zniszczenia/zagubienia podręczników do klas I - III sp należy zwrócić:

 • kwotę 49,50 zł za wszystkie częsci (cały komplet - 6 części) "Elementarza odkrywców" do klasy I sp
 • kwotę 4,21 zł za każdą z dziewięciu częsci podręcznika "Nasza szkoła" do klasy II sp
 • kwotę 2,35 zł za każdą z dziewieciu częsci podrecznika "Nasza szkoła" do klasy III sp

Klasy I,II i III sp

 • język angielski - 24,75 zł

na rachunek: 27 1160 2202 0000 0002 0389 9847wpisując w treść przelewu: zwrot za podręcznik część ...., klasa....część...


W przypadku zniszczenia/zagubienia podręczników  należności należy wpłacić na konto: 27 1160 2202 0000 0002 0389 9847 z dopiskiem zwrot za podręcznik do (przedmiot i klasa), imię i nazwisko ucznia.

Klasa IV sp

 • język polski cz.I - 10,95 zł
 • język polski cz. II - 10,95 zł
 • matematyka z kluczem cz.I - 10,95 zł
 • matematyka z kluczem cz.II - 10, 95 zł
 • przyroda - 21,20 zł
 • historia - 21,20 zł
 • plastyka - 7,30 zł
 • zaj. techniczne - 9,50 zł
 • język angielski 21,00 zł

Klasa V sp

 • język polski cz.I - 10,95 zł
 • język polski cz. II - 10,95 zł
 • matematyka z kluczem cz.I - 10,95 zł
 • matematyka z kluczem cz.II - 10, 95 zł
 • matematyka zb. zadań - 7,30 zł
 • przyroda - 21,20 zł
 • historia - 21,20 zł
 • plastyka - 7,30 zł
 • zaj. techniczne - 9,50 zł
 • zaj. komputerowe - 7,30 zł
 • język angielski 21,00 zł

Klasa I gim

 • język polski - 23,10 zł
 • matematyka 24,75 zł
 • biologia 24,10 zl
 • chemia - 24,10 zł
 • fizyka cz.I - 22,10 zł
 • fizyka cz.II - 22,10 zł
 • geografia cz.I - 24,10 zł
 • historia - 23,10 zł
 • język angielski - 24,75 zł
 • język niemiecki - 23,10 zł

Klasa II gim

 • język polski - 23,10 zł
 • matematyka 24,75 zł
 • biologia 24,10 zl
 • chemia - 24,10 zł
 • fizyka cz.II - 22,10 zł
 • fizyka cz.III - 22,10 zł
 • geografia cz.II - 24,10 zł
 • geografia cz.III - 24,10 zł
 • historia - 23,10 zł
 • język angielski - 24,75 zł
 • język niemiecki - 23,10 zł

 

Przeczytano: 787 razy. Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry